top of page

เครื่องอบผ้าอุตสาหกรรมขนาด 14 – 20 กิโลกรัม

ตอบสนองการใช้งานในธุรกิจร้านสะดวกซักสามารถติดตั้งได้ในทุกพื้นที่การให้บริการ มีให้เลือกสองระบบ ระบบไฟฟ้า ระบบแก๊ส

อายุการใช้งาน 20 ถึง 25 ปี เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในระยะยาวและสร้างความคุ้มค้าให้กับการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทนทานมาตรฐานอุตสาหกรรมสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

รองรับการอบผ้าที่มีปริมาณที่มากๆได้ในเวลาเดียวกัน

ถังอบผ้าแยกเป็น 2ชั้น ทำงานแยกส่วนกัน

เทคโนโลยีป้องกันฉุกเฉิน ถึง 7 ขั้นตอนในการทำงาน เพื่อป้องกันอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นได้

Industrial Stacked Tumble Dryer Touchscreen

฿290,000.00ราคา
bottom of page