top of page

ครื่องซักผ้าเชิงพาณิชย์ขนาด 10.5 กิโลกรัม

ตอบสนองการใช้งานในพื้นที่ที่ไม่ต้องทำฐานรองเครื่องซักผ้าเช่นอาคารพาณิชย์หรือหอพักคอนโดเป็นต้น

อายุการใช้งาน 10 ถึง 15 ปี

เหมาะกับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นลงทุนในธุรกิจร้านซักผ้าด้วยตัวเองหรือร้านสะดวกซักในงบประมาณที่ไม่สูงมากเพื่อเริ่มต้นธุร