top of page

ครื่องซักผ้าเชิงพาณิชย์ขนาด 10.5 กิโลกรัม

ตอบสนองการใช้งานในพื้นที่ที่ไม่ต้องทำฐานรองเครื่องซักผ้าเช่นอาคารพาณิชย์หรือหอพักคอนโดเป็นต้น

อายุการใช้งาน 10 ถึง 15 ปี

เหมาะกับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นลงทุนในธุรกิจร้านซักผ้าด้วยตัวเองหรือร้านสะดวกซักในงบประมาณที่ไม่สูงมากเพื่อเริ่มต้นธุรกิจไปกับเรา

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทนทานกับคุณภาพที่ไม่เคยมีมาก่อน

รองรับปริมาณผ้าที่มากขึ้นด้วยขนาดความจุถังใหญ่ขึ้นถึง 20เปอร์เซ็นต์แต่ใช้น้ำเพิ่มขึ้นเพียง 6 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

รองรับแรงปั่นหมาดมากถึง 440 G-FORCE ทำให้ผ้าออกมาสะอากมากยิ่งขึ้น

FRONT LOAD WASHER

฿125,000.00ราคา
bottom of page